Mozgásban az egészség!

Házirend

A Pécsi Sportolda házirendje

A tűzjelző sziréna megszólalása esetén, minden vendégnek kötelessége mérlegelés nélkül haladéktalanul elhagyni az épületet az arra kijelölt útvonalon az utca területére kivonulni!

 Intézményünk alapvetően az egészséges életmódra nevelést célozza meg, és ennek szellemében kívánjuk működtetni is.
Ezért az épületekben TILOS a DOHÁNYZÁS!

Dohányozni csak az épületen kívül, a kijelölt helyeken megengedett (épület főbejárata mellett elhelyezett hamutartóknál).

A látogató a Sportközpont területén lévő felszereléseket és szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére használhatja.
A látogató saját felelőssége, hogy az egészségi állapota a helynek és foglalkozásnak megfelelő legyen. A sportközpont nem vállal felelősséget azon sérülésekért, illetve egészségügyi panaszokért, melyek a látogató egészségügyi állapotának nem megfelelő minőségére vezethetők vissza. A sportközpont ajánlja minden látogatónak, hogy az edzések megkezdése előtt konzultáljon orvosával.

A 18 éven aluliak intézményben tartózkodása alatt bekövetkezett balesetekért, a kísérőik, illetve a pályát bérlők tartoznak felelősséggel. Kérjük, fokozottan vigyázzanak a kíséretükben, csoportjukban tartózkodó sporttársaik és a fiatalok testi épségére is!

Az intézményben és az intézmény területén történő szándékosságból, vagy gondatlanságból eredő károkozásért, illetve rongálásért, valamint személyes sérülés okozásáért, az azt okozók, illetve 18 éven aluliak esetében a kísérőik felelősséggel tartoznak.

A parkoló nem őrzött, ezért az autókban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az öltözőszekrények zárral felszereltek, melyhez a kulcsot a recepción lehet kérni kaució ellenében. Az öltözőszekrények használata díjtalan, de a kulcsok kiadásakor 500 HuF kauciót kérünk, melyet a kulcs leadásakor visszaszolgáltatunk.

A látogató tudomásul veszi, hogy a Pécsi Sportolda nem vállal felelősséget a központ területén használt és hagyott személyes tárgyaként. A látogató köteles az öltözőszekrényt üresen hagyni és a kulcsát a recepción távozáskor leadni.

A kulcs- átadás és visszavétel között mindenki saját maga tartozik felelősséggel az öltözőben hagyott értékek bezárásáért.

A épületbe ételt, illetve szeszes  italokat bevinni TILOS! A műfüves csarnok területére ételt, italt bevinni szigorúan tilos!

A csarnok nézőterén illetve a közlekedő folyosón labdázni TILOS és balesetveszélyes!

A műfüves labdarúgó pályán, illetve a tornateremben csak tiszta (sártól és egyéb szennyeződéstől mentes) VÁLTÓCIPŐVEL lehet tartózkodni.

A műfüves labdarúgó pályán bármilyen füvön alkalmas edző-, terem-, salakos cipő használható. A gumi stoplis focicipő használható, de nem javasolt (stoplik mérete nem haladhatja meg a 13 mm-t), magunk és sporttársaink védelmében. Fém stoplis cipő használata szigorúan TILOS és balesetveszélyes!

A téli időszakban a focipálya fűtése a sportolás kellemessé tétele érdekében működik. A felül elhelyezett fűtőtestek  elsősorban a sportolóknak  biztosítanak megfelelő hőérzetet, ezért kérjük a nézőtéren helyet foglalókat ezt vegyék figyelembe az öltözködésüknél.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásáról üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

Baleset esetén az elsősegély doboz, szakképzett elsősegély nyújtóval a recepciónál található.

Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata az elcsúszásból eredő balesetek elkerülése érdekében kötelező.

A Sportközpont üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Sportközpont jelen Házirendje a recepción megtekinthető. Minden szolgáltatást igénybevevő vendég köteles a házirendet megismerni. Amennyiben a sportközpont szolgáltatásait igénybe veszi, úgy a házirend rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja.


Ügyelj a rendre és a tisztaságra, a szemetet a szeméttárolóban helyezd el. A mosdókat olyan állapotban hagyd magad után, ahogyan legközelebb is viszont látni szeretnéd.

Az észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás érdekében kérjük, jelezzék a recepción.

A sportközpont teljes területén és annak környezetében mindennemű szándékos rongálás szemetelés tilos ill. anyagi felelősségre vonással jár.

A büfében 18 éven aluliakat és ittas vendégeket alkohol tartalmú italokkal nem szolgálunk ki.

Ittas vendégeket, vagy a más vendégek kulturált szórakozását, sportolását zavarókat távozásra szólítjuk fel. Ismételt esetben, intézményünkben nem kívánatos személynek tekintjük.

A látogató engedélyezi a Pécsi Sportolda/Forró Drót Kft. számára személyes adatai felhasználását kizárólag a cég és látogatói között történő kommunikációra.

Hozzájárulok az intézményben felvett videók és képek honlapra történő feltöltéséhez.

Az a látogató, aki a fent említett szabályokat és kondíciókat nem veszi tudomásul és a sportközpont házirendjét nem tartja be, felszólítható távozásra.

Mindenkinek jó sportolást és kellemes szórakozást kíván a

PÉCSI SPORTOLDA Csapata


Pécs, 2013-02


Nyitvatartás

Hétköznap: 14 - 22 óra között.

Szombat - Vasárnap: 14 - 22 óra között.

FACEBOOK
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar